Augusztus 20. Állami ünnep Budapest 2015. - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
Pin It

Augusztus 20. Állami ünnep Budapest 2015.
Időpont: 2015. augusztus 19 - 20.

A Mi Ünnepünk Augusztus 20. Együtt az ország 2015 - Évről-évre ünneplés és tiszteletadás vár minket az Államalapítás Ünnepén, augusztus 20-án. Tisztavatás, zászlófelvonás, kitüntetések átadása, családi programok és koncertek, Parlamenti nyílt nap, Magyar Ízek Utcája, Mesterségek Ünnepe, Aratómenet, ünnepi szentmise és tűzijáték.

Az ünnepet megelőző nap eseményei

Ökumenikus Istentisztelet

Időpont: 2015. augusztus 19. (szerda), 18.00–19.00

Helyszín: Budapest 1011, Szilágyi Dezső tér 3.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által szervezett Ökumenikus Istentisztelet a Szilágyi Dezső téri Református Templomban

Igét hirdet Papp János baptista egyházelnök, az Ökumenikus Tanács alelnöke

Ökumenikus kenyéráldás

Időpont: 2015. augusztus 20., 15.00 óra

Helyszín: Budapest 1014, Szent Háromság tér, Szent István szobor

A helyszínre aratómenet indul 14 óra 30 perckor a Szent György térről (Budapest 1014, Budai Vár)

Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az aratás után hagyományosan Szent István-napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér.

A kenyér az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepének.

A kenyér becsben tartása évszázadok óta elevenen él. Vidéken még a mai napig hagyomány, hogy a kenyér megszegése előtt keresztet rajzolnak a kenyérre. A kenyerek megáldása a templomokban országszerte augusztus 20-án történik.

A nemzeti ünnep programjai Budapesten 2015. augusztus 20-án:

8.30-9.30 Magyarország lobogójának felvonása után
                Hende Csaba honvédelmi miniszter köszöntője
                és a honvédtisztek avatása a Kossuth téren
                Ünnepi beszédet mond Áder János köztársasági elnök

10.00-18.00 Parlamenti nyílt nap

Délelőtt 10 órától délután 6 óráig idén is lesz parlamenti nyílt nap. Ennek keretében egész nap ingyenesen lesz látogatható az Országház, és bárki megtekintheti a Szent Koronát.

10.00-20.00 Magyar Ízek Utcája a Lánchíd utcától az Ybl Miklós térig

10.00-20.00 Mesterségek Ünnepe a Budai Várban

10.00-21.00 Családi Programok és koncertek a Várkert Bazárnál
                    10.00 Magyarország tortájának felvágása
                    11.00 Kolompos Zenekar
                    13.00 Gyerekprogram a Buborék Együttessel
                    16.30 Hot Jazz Band
                    18.00 Irie Maffia
                    19.30 Csík Zenekar

14.30 Aratómenet a Szent György tértől és kenyéráldás a Szent István szobornál

17.00 Ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet a Bazilikánál

Az ünnepi szentmisén szentbeszédet mond és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek.

A Szent Jobb és a Szent Jobb körmenet

A Szent Jobb, mint országalapító első királyunk csodásan épségben maradt jobb kezének ereklyéje már az István király halálát követő években köztiszteletnek örvendett, azóta pedig a magyar nemzet egyik legjelentősebb és legjellegzetesebb szimbólumává vált. Bár eszmei értéke és jelentősége szinte megkérdőjelezhetetlen volt a történelmi évszázadok során, története meglehetősen viszontagságos, szinte kalandosnak mondható.

István király halála után trónviszályos idők következtek az újonnan alapított állam életében. A zűrzavaros évek alatt a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet – annak csodálatos erőt tulajdonítva – leválasztották a király holttestétől, és a bazilika kincstárába vitték.A kincstár őre ebben az időben Merkur volt, aki később eltulajdonította a szent ereklyét és családi monostorába, Biharba vitte. Sokan ennek tulajdonítják, hogy László király, amikor 1083-ban – István király szentté avatása alkalmával – a sírt fölbontatta, Merkurt kitiltotta a sír közeléből. A sír felbontásakor derült ki, hogy a szent király jobb karja hiányzik.

Amikor László 1084. május 30-án a bihari monostorba ellátogatott, Merkur ügyes és meggyőző történettel mentette ki magát. László király megbocsátott neki, sőt fiát, Álmos herceget megbízta, hogy a bihari famonostor helyébe kőmonostort építsen. Így alapította meg a Szent Jobb megtalálásának helyén első királyunk tiszteletére, valamint a szent ereklye méltó elhelyezésére a Szent Jobbi apátságot. (Az apátság, s a körülötte kialakult mezőváros neve Szentjobb, a mai Románia területén található „Siniob”.)

Ettől az időszaktól vette kezdetét a Szent Jobb nyilvános tisztelete és ünnepe. A szentjobbi apátságban őrzött ereklyéhez évszázadokon át érkeztek zarándokok. A XV. században kezdődött a Szent Jobb vándorútja, amikor a szent ereklyét először Székesfehérvárra, majd a török uralom alatt – Laskai Osvát ferences szerzetespap, történetíró tanúsága szerint – Boszniába, később (1585 körül) Raguzába (a mai Dubrovnikba) vitték az ottani domonkos szerzetesekhez. A Szent Jobbot 1590-ben a dominikánus szerzetesek ezüst ereklyetartóba foglalták, majd 1618-ban leltárba vették és Szent István koponyaereklyéjével együtt őrizték.

Mikor Mária Terézia tudomást szerzett az ereklye hollétéről, mindent elkövetett a visszaszerzése érdekében. Hosszas diplomáciai tárgyalások után a raguzaiak kiadták a nemzeti ereklyét, amit 1771. április 16-án már Bécsben csodálhattak meg a hívek. 1771. őszén a Szent Jobbot nagy pompával Budára szállították, majd az uralkodó Mária Terézia az ereklyét az Angolkisasszonyok rendjének gondjaira bízta. A királynő ekkor rendelte el Szent István napjának, augusztus 20-án történő megünneplését.

Az 1800-as évek elején II. József rendeletére a nemzeti ereklyét a keresztes lovagok férfirendje őrizte. A rend megszűnése után, 1865-től az esztergomi főegyházmegye feladata volt a Szent Jobb biztonságba helyezése.

Az 1900-as évek elején a budavári palota Zsigmond-kápolnájába került, ahol 1944-ig volt látható és látogatható. A Szent Jobb történetének megbecsülésekben talán legkiemelkedőbb időszaka a két világháború közti évekre tehető. Ennek is kimagasló eseménye volt az 1938-as esztendő.

Még 1937 októberében a Magyar Katolikus Püspöki Kar elfogadta a "kettős szentév" programját, amely a 34. eucharisztikus világkongresszus és a Szent István jubileumi év előkészítésének tervét tartalmazta. Amikor meghirdették első apostoli királyunk halála 900. évfordulójának megünneplését - a Szent István jubileumi évet -, elhatározták, hogy a kereszténység ezen kimagasló ünnepén méltóképpen fognak megemlékezni Szent István királyról, és a Szent Jobbot is körülhordozzák az országban.

A II. világháború alatt a Szent Jobbot az oroszok elől nyugatra menekítették, és egy salzburgi barlang mélyén rejtették el. Itt talált rá az amerikai hadsereg, és megőrzésre a salzburgi hercegérseknek adták át. Később az Amerikai Katonai Misszió három tagja hozta vissza Magyarországra, az 1945. augusztus 20-ai körmenetre. Az ünnepség végén a Szent Jobbot visszavitték az Angolkisasszonyok zárdájába, és ott őrizték 1950-ig, a szerzetesrend feloszlatásáig.

A kommunizmus évtizedei alatt a Szent István Bazilika plébániájának páncélszekrényében rejtették el, mert ezekben az években már nem volt szabad nyilvános körmentben tisztelni Szent István jobbját.

Az átmeneti időszak egészen 1987. augusztus 20-áig tartott, amikor a Szent István Bazilikában Dr. Paskai László bíboros, esztergomi érsek fölszentelte a Szent Jobb kápolnát a Szent Jobb méltó elhelyezése és tárolása céljából. Itt helyezték el első szent királyunk ereklyéjét végső nyughelyére, amely azóta is nyilvánosan látogatható.

Szent István király halálának 950. évfordulóján, 1988-ban ismét sor kerülhetett a Szent Jobb országjárására. Az érseki és a püspöki székvárosokban, valamint a pannonhalmi bencés apátságban tízezrek fogadták áhítattal és mély tisztelettel a Nemzeti Ereklyét.2000-ben, a millennium évében ismételten – eddig utolsó alkalommal – került sor a Szent Jobb országjárásra.

Az 1989-as rendszerváltást követően minden év augusztus 20-án elindul Szent István napján a könyörgő körmenet.

21.00-21.30 Ünnepi tűzijáték

  • Helyszín: Budapest, Duna-part a Lánchíd és a Szabadság híd között
  • Időpont: 2015. augusztus 20., 21.00–21.30

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvénysorozat elmaradhatatlan eleme a sok százezer érdeklődőt méltán vonzó esti tűzijáték.

Az ünnepi fényjáték a hagyományokhoz híven este 21 órakor kezdődik, elsődleges látványterülete azonban ezúttal a Duna-part pesti oldalán a Garibaldi utca és a Bálna Budapest Központ közé eső terület ( Id. Antall József rkp., Jane Haining rkp., Pesti alsó rkp., Salkaházi Sára rkp.), míg a budai oldalon a Battyhány tér és a Szent Gellért tér közötti terület ( Sztehlo Gábor rkp., Friedrich Born rkp., Raoul Wallenberg rkp.).

A hagyományosnak mondható kilövési helyszínek – a Lánchíd és a Duna – idén kiegészülnek a Szabadság híddal és a Gellért-heggyel. A látványtervek alapján elmondható, hogy a Dunáról kilőtt elemeket keretbe foglalja Budapest két legimpozánsabb és legpatinásabb hídja, amelyek egyébként aktív szereplői lesznek a tűzijátéknak. A vizuális élmény fokozásaként a látványt megkoronázza a Gellért-hegy, amelyről nagyméretű és változatos alakzatokat kibontó bombákat lőnek fel.

Szintén újdonság, hogy a dunai kilövési pontokat saját erőforrásainak felhasználásával a Magyar Honvédség biztosítja, ugyanis a Dunán ezúttal nem uszályok, hanem katonai pontonok biztosítják majd a pirotechnikai anyagok kilövésének stabil alapját. Az úgynevezett folyami hídkompokat a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái biztosítják, a rögzítésben pedig a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred vesz részt.

A műsor látványos nyitánnyal indul, majd a magyar történelem elevenedik meg hét felvonásban, amelyet versekkel vezetnek majd fel. A zenei aláfestést a Petőfi rádió zenei vezetője, Borcsik Attila állította össze. a tűzijátékhoz több mint 3 ezer bombát, csaknem 1400 római gyertyát használnak fel. A tízezernél is több effektet ötezer elektromos izzógyújtó aktiválja. Mindezekhez egy hét alatt 7 tonna pirotechnikai eszközt és 30 kilométer elektromos kábelt telepítenek.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Forrás: http://augusztus20.kormany.hu/
Pin It

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
Pin It

XI. Bor - és Pálinkafesztivál Hódmezővásárhely

Időpont: 2015. augusztus 19 - 23.
Közel negyed évszázados hagyomány, hogy az önkormányzat augusztus 20-a alkalmából közös ünneplésre hívja a helyieket és a környékbelieket. A cél: egy kicsit elfelejtsük a mindennapi rohanást, megálljunk egy pillanatra és szórakozzunk – fogalmazott Almási István Hódmezővásárhely polgármestere.

Idén öt napig, augusztus 19-23-áig tart a városban Szent István király ünnepe, valamint a XI. Bor- és Pálinkafesztivál. Többek között fellép a Black Five, az R-GO, a UNITED, a Zagar és a Group 'n' Swing, a borfesztivál pódiumán zenél a Vad Fruttik, a Belga, a Kistehén, a Mary Popkids, az Anima Sound Sytem. Érdekesség, hogy a sétálóutcán nem csak a történelmi borvidékek mutatkoznak be, hanem sörkülönlegességeket is kóstolhatnak a látogatók. Újdonság, hogy a borpódiumon neves szakemberek ismertetik meg az érdeklődőkkel a borfogyasztás kultúráját.
Pin It

XII. Tolcsvai Borfesztivál - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
Pin It

XII. Tolcsvai Borfesztivál

Időpont: 2015. augusztus 7-9.

Forrás: http://www.tolcsva.hu/

Országszerte számos helyen rendeznek borfesztiválokat, de hol lehet a borokat születésük helyén a szőlős dombok között, vagy nevelkedésük helyén a több 100 éves pincék mélyén kóstolni, miközben egy az őskorig visszanyúló történettel rendelkező település szépségét fedezhetjük fel?
A válasz: Tolcsván!

Ki gondolta volna, hogy a kezdetekkor csupán néhány 100 fős összejövetel mára egy több 10.000 fős borünneppé növi ki magát? Talán a siker kulcsa a Tolcsvaiak vendég szeretetében, talán a borok mámorító íz világában, de az is lehet, hogy a hűs pincékben töltött pihenésben, vagy a változatos programok nyújtotta kulturális élményekben rejlik. Egy biztos, aki eljön megtapasztalja mit is jelent ez az érzés és életre szóló élményekkel távozik!

PROGRAMOK

AUGUSZTUS 7. (PÉNTEK)

Kastélypark színpad

16:00 Megnyitó és a Tolcsva-Erdőhorváti Hegyközség borversenyének díjátadója
17:00 Vastag Csaba
18:00 Dopping együttes
19:45 Majka & Curtis live
22:00 Robbye Mada
0:00 Newik
2:00 In Silencio

Bormúzeum színpad

18:00 All 4 Jazz (különleges 3 órás koncert)

AUGUSZTUS 8. (SZOMBAT)

Kastélypark színpad

16:00 Tolcsvai Dalkör
16:30 Kisharang Csengettyű Együttes
17:00 Kolozsvári Operettissimo
18:00 Prémvadászok Zenekar
19:30 Inflagranti
21:30 Nagy Feró és a Beatrice
23:30 Dévényi Tibi Bácsi - retro disco
2:00 In Silencio

Bormúzeum színpad

16:00 Romwalter Éva
17:30 Tolcsvai Dalkör
18:00 Kisharang Csengettyű Együttes
19:00 Ildi Rider

AUGUSZTUS 9. (VASÁRNAP)

Kastélypark színpad

16:00 Tolcsvai Táncosok
17:00 Kovács Kati
18:00 The Blackbirds
19:30 DENIZ live
21:30 Demjén Ferenc
23:00 Tűzijáték

Bormúzeum színpad

16:00 Karády István
17:30 Tolcsvai Táncosok
18:00 Háromhutai Dalkör
19:00 Intermezzo Latin Club

Borászatok:
# Babits Pincészet (www.babitspinceszet.hu)
# Balázsi József Családi Pincészete
# Bihari Családi Pincészet
# Csoma Zoltán Családi Pincészete
# Czemiczki Pincészet (www.czemiczki.hu)
# Kádas Családi Pincészet
# Kincsem Kastély Szőlőbirtok és Pincészet
# Kiss István Pincészete - Fitomark 94 Kft (www.fitomark.hu)
# Kovalik Pincészet (www.kovalikpince.hu)
# Pannon Tokaj Pincészet, Tolcsva, Hungary Hungary (www.pannontokaj.hu)
# Pauleczki-Vin Szőlőbirtok és Pincészet Kft (www.pauleczki-vin.hu)
# Soltész Borház
# Tokaj Kereskedőház Zrt. (www.tokajwinetrade.com)
# Tolcsva-Bor Kft - Sajgó Pincészet (www.sajgopince-tolcsvabor.hu)
# Tóth Ferenc Családi Pincészete
# Tóth Gábor Családi Pincészete
# Varga Borház
# Varga Családi Pince

KIÁLLÍTÁSOK

Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza
# A Tokaj-Hegyaljai szőlőtermesztéshez és borkészítéshez használt korhű tárgyak kiállítása
# "Élő múlt" fotókiállítás
# Síkhegy csoport kiállítása

Ercsey-ház
# Csontosné Gárdosi Gabriella és Tóth Lászlóné Gizike múltidéző kiállítása
# Kádas Dániel: Rézdomborításos alkotások Váraljai Tibor munkáiból

Görög Katolikus templom
# A keleti egyház ikonjai kiállítás

Református templom
# Úri hímzéses terítők, a Sárospataki Lorántffy Zsuzsanna Hímzőkör és a Tolcsvai Lente Anna Hímzőkör közös kiállítása

Belépő:
- Borkóstoló csomag 3 napos belépővel: 3.500,-HUF
- Kastélypark színpad napi belépő: 1.500,-HUF
- 14 éven aluliak és Tolcsvai lakosok számára a belépés díjtalan!

ASZFALT VONAT

Rendezvényünk vendégei aszfalt vonattal is felkereshetik pincészeteinket. Megállók a kóstolóhelyek közelében. Induló-érkező hely a Szabadság tér 15. (Ercsey-ház) előtti útszakaszon. A menetjegy megvásárlására is itt van lehetőség.

UTAZÁS

A fesztivál ideje alatt a miskolci Best of Taxi munkatársai állnak vendégeink rendelkezésére. Taxi rendelés a +36-46-363-363-as telefonszámon, vagy személyesen a Szabadság téren lévő állomáson.

Sárospatak – Tolcsva között közlekedő transzfer menetrendje:
Szombat: Indulás (Hotel Bodrog parkolója) 13:00-19:00 között minden órában, Visszaindulás (Szabadság tér) 24:00, 1:00, 2:30.
Vasárnap: Indulás (Hotel Bodrog parkolója) 13:00-19:00 között minden órában, Visszaindulás (Szabadság tér) 23:00, 24:00.

Médiapartnerünk a Szinva Rádió – FM 99.5Mhz!

A változás joga fenntartva!

 

Pin It

Ördögkatlan Fesztivál 2015 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
Pin It

Ördögkatlan Fesztivál 2015

Időpont: 2015. augusztus 4 - 8.
 

A szervezők büszkén jelentik be, hogy a jövő évi fesztivál egyik díszvendége az Örkény Színház lesz. A budapesti teátrum teljes társulatával vendégeskedik a Katlanban, ahová több előadást és remélhetőleg egy-két koncertet is hoznak. Az idei Hrabal Vurstlit pedig Örkény Vurstli követi majd. Évek óta jelen van a kaposvári Csiky Gergely Színház és a legjobb független társulatok – így lesz ez 2015-ben is. Díszvendégként találkozhatunk a Katlanban a nagyszerű zenésszel, Dresch Mihállyal is, aki több formációban is fellép. Igazi zenei és színházi csemege lesz a beremendi Megbékélés Kápolna előtt a Dinyés Dániel zenei felügyelete alatt elhangzó Debussy-Bartók nagykoncert. Az elhangzó művekhez – Egy faun délutánja, Concerto - Horváth Csaba és a Forte Társulat mozgásszínházi előadása kapcsolódik, melyet a 8. Ördögkatlanra készít a társulat.

Info:
7822 Nagyharsány , Kisharsány, Palkonya, Beremend és a Vylyan Terasz

GPS: 45.8479194641113 | 18.3923149108887

A négy kis baranyai faluban 2015-ben is lesz Ördögkatlan Fesztivál!

Idén augusztusban nyolcadik alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált. A szervezők célja, 2015. augusztus 4-8. között ötnapos mulatságra hívni a négy katlanfaluba a művészeti ágak legjobbjait és a közönséget. A katlanozók már tudják, mire számíthatnak: igényes színházi és táncelőadásokra, koncertekre minden műfajból a könnyűzenétől a jazzen, világzenén, népzenén át a komolyzenéig, családi és irodalmi programokra, filmvetítésekre, civil kezdeményezések, esélyegyenlőségi programok bemutatására, kiállításokra és kézműves vásárokra. Mindezt a csodaszép Villányi-hegység közepén, békében, nyugalomban öt napon át.

2015-ben augusztus 4–8. között is forr majd a katlan.

Az összes program időrendben
kedd (augusztus 4.)

NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
15:00 AZT MESÉLD EL, PISTA!
Díszvendégünk direktorának monodarabja a nagyharsányi tornaterem színpadán! "Mi lenne, ha Örkény István egy nap újra megjelenne, egy színészben, egy színházban, egy este, leülne, venne egy lélegzetet, mesélni kezdené - olykor felállna - az életét, azután megint eltűnne? Ezen az estén az író a színész testét ölti magára." - Bereményi Géza. (SZÍNHÁZ)
Aug 4. (kedd)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
20:00 ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Tót Lajos községi tűzoltó a kies Mátraszentannán. Háza tiszta, kertje napfényben fürdik. Ha a fia nem szolgálna az orosz fronton, Tót Lajos csak a rádióból tudná, hogy háború van. Amikor a fia parancsnoka egy szép napon megjelenik, hogy Tótéknál pihenje ki a háború megrázkódtatásait, Tót Lajos és családja mindent megtesz azért, hogy az őrnagy jól érezze magát. (SZÍNHÁZ) A budapesti Örkény Színház előadása.
Aug 4. (kedd)
NAGYHARSÁNY - PORT.HU SZÍNPAD - FOCIPÁLYA
23:00 QUIMBY
Nyithatnánk-e mással, mint Kiss Tibiékkel? (KONCERT)

szerda (augusztus 5.)
PALKONYA - MOKOS PINCE
11:00 BOZSIK YVETTE TÁRSULAT: CSILLAGOKKAL TÁNCOLÓ KOJOT
A Bozsik Yvette Társulat új, gyerekeknek szóló előadása Észak-amerikai indián népmeséket dolgoz fel. (SZÍNHÁZ) (CSALÁDI)
Aug 5. (szerda)
PALKONYA - FALUHÁZ
13:00 GARETH ARMSTRONG: SHYLOCK
Egy darab, egy kor, egy színész. Hunyadkürti György ezúttal Shakespeare A velencei kalmár mellékszereplőjének, Tubálnak a bőrébe bújik, hogy meséljen a mellőzöttségről, a felemelkedésről, a zsidóság sorsáról és a darab születésének koráról. (SZÍNHÁZ)
Aug 5. (szerda)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
15:00 AZT MESÉLD EL, PISTA!
Díszvendégünk direktorának monodarabja a nagyharsányi tornaterem színpadán! "Mi lenne, ha Örkény István egy nap újra megjelenne, egy színészben, egy színházban, egy este, leülne, venne egy lélegzetet, mesélni kezdené - olykor felállna - az életét, azután megint eltűnne? Ezen az estén az író a színész testét ölti magára." - Bereményi Géza. (SZÍNHÁZ)
Aug 5. (szerda)
PALKONYA - MOKOS PINCE
15:00 BOZSIK YVETTE TÁRSULAT: CSILLAGOKKAL TÁNCOLÓ KOJOT
A Bozsik Yvette Társulat új, gyerekeknek szóló előadása Észak-amerikai indián népmeséket dolgoz fel. (SZÍNHÁZ) (CSALÁDI)
Aug 5. (szerda)
PALKONYA - FALUHÁZ
16:30 GARETH ARMSTRONG: SHYLOCK
Egy darab, egy kor, egy színész. Hunyadkürti György ezúttal Shakespeare A velencei kalmár mellékszereplőjének, Tubálnak a bőrébe bújik, hogy meséljen a mellőzöttségről, a felemelkedésről, a zsidóság sorsáról és a darab születésének koráról. (SZÍNHÁZ)
Aug 5. (szerda)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
20:00 ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK
Tót Lajos községi tűzoltó a kies Mátraszentannán. Háza tiszta, kertje napfényben fürdik. Ha a fia nem szolgálna az orosz fronton, Tót Lajos csak a rádióból tudná, hogy háború van. Amikor a fia parancsnoka egy szép napon megjelenik, hogy Tótéknál pihenje ki a háború megrázkódtatásait, Tót Lajos és családja mindent megtesz azért, hogy az őrnagy jól érezze magát. (SZÍNHÁZ) A budapesti Örkény Színház előadása.
Aug 5. (szerda)
NAGYHARSÁNY - FOCIPÁLYA
22:00 SZABÓ BENEDEK ÉS A GALAXISOK
Nagy- és kisvárosi éjszakák, házibulik, egyéjszakások, másnaposságok, egy kis melankólia, alkalmi szétcsúszások - a hol finoman csilingelő, hol zaklatottan hullámzó számok. (KONCERT)
Aug 5. (szerda)
NAGYHARSÁNY - FOCIPÁLYA
23:00 30Y
Beck Zoliék idén ünneplik a 15. születésnapjukat... mi is szeretnénk rájuk/velük koccintani, hát meghívtuk őket, hogy együtt énekeljük: "az életnek előre, háttal a halálnak". (KONCERT)

csütörtök (augusztus 6.)
PALKONYA - FALUHÁZ
11:00 HOPPART TÁRSULAT BEMUTATJA: IBUSÁR ÁLLOMÁS
Az Ibusár, Parti Nagy Lajos egyik leghíresebb és legnépszerűbb színdarabja. Zenés-táncos huszerett. (SZÍNHÁZ)
Aug 6. (csütörtök)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
15:00 SZÉKELY CSABA: BÁNYAVAKSÁG
„Az igazi kihívás ez: frenetikus humorral, a szánandó hősök szeretetével sikerül-e a tragikum felemelő erejét bizonyítani. Vajon sikerül-e az elesett, elbukott, de szánandó és szeretnivaló embert felmutatni, sikerül-e a jót, de legalább annak vágyát felzengetni akkor, amikor körülöttünk és bennünk tarol a rossz.” (Bérczes László, rendező) (SZÍNHÁZ) A kaposvári Csiky Gergely Színház és a Pécsi Nemzeti Színház közös produkciója.
Aug 6. (csütörtök)
PALKONYA - FALUHÁZ
15:00 HOPPART TÁRSULAT BEMUTATJA: IBUSÁR ÁLLOMÁS
Az Ibusár, Parti Nagy Lajos egyik leghíresebb és legnépszerűbb színdarabja. Zenés-táncos huszerett. (SZÍNHÁZ)
Aug 6. (csütörtök)
PALKONYA - MOKOS PINCE
17:00 ANYÁM TYÚKJA
Mit csinál Edward király, angol király? Mihez ne fogjon senki könnyelműen? Mi történik őszi éjjel a galagonyával? A válaszokat egyformán tudjuk. Ha valamiben, ebben egyek vagyunk. De jó! (SZÍNHÁZ) A budapesti Örkény Színház előadása.
Aug 6. (csütörtök)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
20:00 SZÉKELY CSABA: BÁNYAVAKSÁG
„Az igazi kihívás ez: frenetikus humorral, a szánandó hősök szeretetével sikerül-e a tragikum felemelő erejét bizonyítani. Vajon sikerül-e az elesett, elbukott, de szánandó és szeretnivaló embert felmutatni, sikerül-e a jót, de legalább annak vágyát felzengetni akkor, amikor körülöttünk és bennünk tarol a rossz.” (Bérczes László, rendező) (SZÍNHÁZ) A kaposvári Csiky Gergely Színház és a Pécsi Nemzeti Színház közös produkciója.
Aug 6. (csütörtök)
NAGYHARSÁNY - NARANCSLIGET
21:00 IVA BITTOVÁ
Bittova világhírű cseh hegedűművész, zeneszerző, nagyfeszültségű előadó, akinek kisujjában van a színpadi mesterségek minden csínja-bínja. Ima és irónia, klasszikus és punk, ária és kocsmanóta ugyanolyan hiteles megszólaltatója. (KONCERT)
Aug 6. (csütörtök)
NAGYHARSÁNY - FOCIPÁLYA
23:00 BUDAPEST BÁR - VENDÉG: BANGÓ MARGIT
A Budapest Bár ezúttal egy Kossuth-díjas művésznővel, Bangó Margittal érkezik a Katlanba! (KONCERT)

péntek (augusztus 7.)
PALKONYA - FALUHÁZ
11:00 NÉZŐMŰVÉSZETI KFT: A KÉZMOSÁS FONTOSSÁGÁRÓL
Semmelweis munkássága óta ismert, hogy a kórházi eredetű fertőzések megelőzésében a kéz megfelelő fertőtlenítésének kiemelkedő szerepe van. A mai rohanó világban egyre jobban megfeledkezünk a kézmosásról, pedig általa számos betegség megelőzhető lenne. Katona László, Molnár Gusztáv és Scherer Péter előadása. (SZÍNHÁZ)
Aug 7. (péntek)
PALKONYA - MOKOS PINCE
14:00 PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: A SOHA VISSZA NEM TÉRŐ
Szinte kimondható: nincsen Katlan Pintér Béláék nékül... azaz ők a Mindig Visszatérők! (SZÍNHÁZ)
Aug 7. (péntek)
PALKONYA - FALUHÁZ
14:30 NÉZŐMŰVÉSZETI KFT: A KÉZMOSÁS FONTOSSÁGÁRÓL
Semmelweis munkássága óta ismert, hogy a kórházi eredetű fertőzések megelőzésében a kéz megfelelő fertőtlenítésének kiemelkedő szerepe van. A mai rohanó világban egyre jobban megfeledkezünk a kézmosásról, pedig általa számos betegség megelőzhető lenne. Katona László, Molnár Gusztáv és Scherer Péter előadása. (SZÍNHÁZ)
Aug 7. (péntek)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
15:00 SZÉKELY CSABA: BÁNYAVAKSÁG
„Az igazi kihívás ez: frenetikus humorral, a szánandó hősök szeretetével sikerül-e a tragikum felemelő erejét bizonyítani. Vajon sikerül-e az elesett, elbukott, de szánandó és szeretnivaló embert felmutatni, sikerül-e a jót, de legalább annak vágyát felzengetni akkor, amikor körülöttünk és bennünk tarol a rossz.” (Bérczes László, rendező) (SZÍNHÁZ) A kaposvári Csiky Gergely Színház és a Pécsi Nemzeti Színház közös produkciója.
Aug 7. (péntek)
PALKONYA - MOKOS PINCE
17:00 PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA: A SOHA VISSZA NEM TÉRŐ
Szinte kimondható: nincsen Katlan Pintér Béláék nékül... azaz ők a Mindig Visszatérők! (SZÍNHÁZ)
Aug 7. (péntek)
PALKONYA - MALOMPARK
18:00 ÖRKÉNY ESZTRÁD
Díszvendégünk, az Örkény Színház társulata rendhagyó koncerttel is várja majd a Katlanozókat. (KONCERT)
Aug 7. (péntek)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
20:00 SZÉKELY CSABA: BÁNYAVAKSÁG
„Az igazi kihívás ez: frenetikus humorral, a szánandó hősök szeretetével sikerül-e a tragikum felemelő erejét bizonyítani. Vajon sikerül-e az elesett, elbukott, de szánandó és szeretnivaló embert felmutatni, sikerül-e a jót, de legalább annak vágyát felzengetni akkor, amikor körülöttünk és bennünk tarol a rossz.” (Bérczes László, rendező) (SZÍNHÁZ) A kaposvári Csiky Gergely Színház és a Pécsi Nemzeti Színház közös produkciója.
Aug 7. (péntek)
NAGYHARSÁNY - FOCIPÁLYA
22:00 WOMBO ORCHESTRA
Be kell e mutatni az őrült franciákat, akik idén immár harmadik alkalommal töltik velünk a teljes fesztiválidőt. (KONCERT)
Aug 7. (péntek)
NAGYHARSÁNY - FOCIPÁLYA
23:00 Besh o droM
A Besh o droM hallgatása közben az a valószínűtlen és megmagyarázhatatlan gondolat merül fel, hogy esetleg élni mégis csak jó. (KONCERT)

szombat (augusztus 8.)
PALKONYA - FALUHÁZ
11:00 VAN VALAMI BEJELENTENIVALÓJA?
A vajdasági Szerbhorváth György szövege, ami a Szabadkai Népszínház válságos félévében „tiltólistán” volt – annál nagyobb sikerrel csakazértis játszotta Csernik Árpád. (SZÍNHÁZ)
Aug 8. (szombat)
PALKONYA - MOKOS PINCE
14:00 HAROLD PINTER: A GONDNOK
A Nézőművészeti triója (alias Kapa - Pepe - Katona Laci) újra a Katlanban!! (SZÍNHÁZ)
Aug 8. (szombat)
PALKONYA - FALUHÁZ
14:30 VAN VALAMI BEJELENTENIVALÓJA?
A vajdasági Szerbhorváth György szövege, ami a Szabadkai Népszínház válságos félévében „tiltólistán” volt – annál nagyobb sikerrel csakazértis játszotta Csernik Árpád. (SZÍNHÁZ)
Aug 8. (szombat)
PALKONYA - MOKOS PINCE
17:00 HAROLD PINTER: A GONDNOK
A Nézőművészeti triója (alias Kapa - Pepe - Katona Laci) újra a Katlanban!! (SZÍNHÁZ)
Aug 8. (szombat)
PALKONYA - MALOMPARK
18:00 PALYA BEA
PALYA BEA életében kislánya születése után az anyaság egy új életszakasz kezdetét jelenti, amihez új dalok és új zenészek és egy új album is társulnak. PALYA BEA először a Katlanban! (KONCERT)
Aug 8. (szombat)
NAGYHARSÁNY - TORNATEREM
20:00 PAUL FOSTER: I. ERZSÉBET
VÁDLI ALKALMI SZÍNHÁZI TÁRSULÁS - Egy többszörösen díjazott előadással tér hozzánk vissza Szikszai Rémusz és csapata. (SZÍNHÁZ)
Aug 8. (szombat)
NAGYHARSÁNY - FOCIPÁLYA
23:00 KISCSILLAG
Kivel mással kiáltanánk 8-án éjjel a hagyománnyá vált "Nem vagyunk normálisak!" fesztiválzáró mondatunkat, mint Lovasi Bandival és a KISCSILLAG zenekarral? (KONCERT)
Pin It

Balatonlellei Borhét 2015 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
Pin It

Balatonlellei Borhét 2015

Időpont: július 31 - augusztus 9.
A Balatonlellei Borhét Villáműző Szent Donátnak, a szőlőhegyek védőszentjének tiszteletére rendezik meg a lellei szőlősgazdák minden év augusztusában a Balatonlellei Borhetet. A Balatonlellei Hegyközség tíz napos borfesztiválja, folklórműsorokkal és kísérőprogramokkal a rendezvényparkban.
 

Pin It
©2020 Kontraszt Web és Videó Stúdió Szeged. All Rights Reserved.

Keresés