Untitled Document


Untitled Document

Untitled Document

Esküvői videós Szeged

Untitled Document

Polgári szertartás

Forrás: www.szegedeskuvo.hu

Anyakönyvi tudnivalók házasulóknak


A házasságkötés az emberi élet egyik legnagyobb állomása. Az ünnepi nap szerve-zéséhez, lebonyolításához az alábbi segítséget szeretnénk nyújtani a házasuló pároknak.

Házasságkötési szándékot az előtt az anyakönyvvezető előtt kell bejelenteni, ahol házasságot kívánnak kötni. Ez az ország bármely anyakönyvvezetője előtt megtörténhet - lakóhely illetékességi szabályra tekintet nélkül.
A házasságkötésre való bejelentkezés az esküvő előtt már 6 hónappal korábban megtörténhet, - a bejelentkezéstől számítva leghamarabb 30 nap elteltével köthető meg a házasság.

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbi iratok szükségesek:
Nagykorú magyar állampolgár esetében:

> érvényes személyi igazolvány
> születési anyakönyvi kivonat
> nőtlen, hajadon családi állapot esetében személyes nyilatkozatot lehet tenni az anya-könyvvezető előtt, vagy a lakóhely szerinti népességnyilvántartótól kért családi állapot igazolással lehet igazolni ezen adatot - melyet a jelenlegi személyi igazolványok már nem tartalmaznak.
> elvált családi állapot esetében az utolsó megszűnt házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítélet bemutatása szükséges.
> özvegy családi állapot esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonatának be-mutatása szükséges.

16 életév alatt házasság nem köthető!

A 16 életévet betöltött, de még nem nagykorú személy esetében:
> a házasságkötés a gyámhivatal engedélyével történhet. Az eljárást a házasuló lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal előtt kell kezdeményezni.
> a házasságkötés bejelentésekor a gyámhivatal jogerős határozatát be kell mutatni.

Külföldi állampolgár házasságkötésének esetében:
> születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordításban.
> külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, mely tartalmazza a házasságot kötni kívánó személy személyi adatait, családi állapotát, állampolgárságát és azt, hogy az ő személyes joga szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs - hiteles magyar nyelvű fordításban.
> útlevél, vagy a külföldi állampolgár részére kiállított személyi igazolvány.

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez a megyei Közigazgatási Hivatal állít ki tanúsítványt. Az eljárást a házasuló lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezető előtt kell kezdeményezni.

További tájékoztatás és ügyintézés végett szeretettel várjuk a házasulókat és kérjük, hogy házassági szándékukat idejében jelentsék be.

Szegeden a Családiroda elérhetősége:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 58.
Tel: 30/475-6551
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 9-17 óráig

Esküvői videós Szeged

Untitled Document